HIDROIZOLACIJA - Drenaže

 

Drenaže možemo izvoditi kako kod novih, tako i kod starih objekata. Najefikasnije je objekat drenirati dok je još u fazi gradnje. Imamo više načina izvođenja drenaže, odnosno više načina izrade u zavisnosti koliko želimo da investiramo. Minimum radova koji mora da se ispuni, a da bi to bio drenažni kanal, je sledeći:

 • iskop zemlje se vrši do samog dna temelja
 • betoniranje dna drenažnog kanala
 • izrada hidroizolacije na dnu i zidu temelja
 • nasipanje drenažnim kamenom
 • izvođenje betonskog trotoara oko objekta, a na drenažnom kanalu
Hidroizolacija Drenaze 1 Hidroizolacija Drenaze 2
Hidroizolacija Drenaze 3 Hidroizolacija Drenaze 4

Ovakav način izvođenja je minimalan i takav drenažni kanal nema dug vek trajanja. Odnos cene između minimalno i maksimalno odrađenog drenažnog kanala je otprilike jedan prema tri. Drenažni kanal sa dugim vekom  trajanja izvodi se na sledeći način:

 • iskop zemlje se vrši do samog dna temelja
 • betoniranje dna drenažnog kanala
 • izrada hidroizolacije na dnu i zidu temelja (tri sloja)
 • postavljanje zaštite hidroizolacije
 • postavljanje filca - vodopropusnog (zaštita od zemlje)
 • postavljanje peska za padiranje
 • postavljanje drenažne cevi
 • ubacivanje drenažne cevi u kanalizacionu šahtu (ili zidanje šahte ako je nema)
 • postavljanje ventilacija (odušaka) duž drenažnog kanala
 • postavljanje oblutka (iberlaufa)
 • izrada betonske podloge 5 cm
 • izrada hidroizolacije sa podizanjem na zid
 • izrada betonskog trotoara 8-10 cm (sa armaturom)


Usluge koje pruzamo: Hidroizolacija zidova po niskim cenama, hidroizolacija drenazom, drenaza zidova, drenaza temelja

Vaš majstor ZARE

kontakt tel. 063/275-226