HIDROIZOLACIJA - Preseci kapilarne vlage (zaptivanje prodora vode)

 

Preseke vršimo bušenjem i nalivanjem, odnosno injektiranjem određenih materijala. Oni mogu biti u suvom, tečnom, ili želatinastom stanju. Najvažnije je odrediti:

  • gde raditi presek
  • na kojoj visini
  • sa koje strane
  • da li raditi jednostrano ili dvostrano
  • koju metodu ili vrstu materijala koristiti
Hidroizolacija preseka zidova 1 Hidroizolacija preseka zidova 2
Hidroizolacija preseka zidova 3

Najefikasnije je ukoliko je moguće raditi dvostranu obradu zida sa kombinovanom metodom ubacivanja materijala u isti. Posle izvršenog preseka obavezno radimo obradu zida penetratom do određene visine. Zaptivanje prodora vode radimo sa brzovezujućim cementnim materijalom u kombinaciji sa penetratima. Za ove radove je neophodno iskustvo i veština.


Naše usluge: Hidroizolacija presekom vlage, cenovnik hidroizolacije, preseci zidova, hidroizolacija presekom vlage, izvlacenje vlage presecima

Vaš majstor ZARE

kontakt tel. 063/275-226